Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Για την έκδοση των παραστατικών Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ), από καταστήματα τα οποία εμπορεύονται είδη τροφής ή ποτού, ισχύουν τα παρακάτω :

•    Μπορούν να εκδίδουν, από πρόγραμμα εστιατορίου, μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, δελτίο Προσωρινών Αποδείξεων, οι οποίες υποχρεωτικά μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνουν και μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος, στην οποία αναγράφεται η ονομασία, η αξία και η ποσότητα του είδους (ΠΟΛ 1220/2012). Αυτά πρέπει να εφαρμόζονται από τα καταστήματα εστίασης, που χρησιμοποιούν «πρόγραμμα εστιατορίου».

•    Αν εκδίδουν ΑΛΠ μέσω Η/Υ και μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. , μπορούν να εφαρμόσουν τα ως άνω και αντί να εκδώσουν σημασμένες ΑΛΠ με κάθε σερβίρισμα, να εκδίδουν προσωρινές αποδείξεις – δελτία παραγγελίας, με σήμανση και για το «κλείσιμο» του λογαριασμού του τραπεζιού, μια ΑΛΠ με σήμανση, για το σύνολο των σερβιρισθέντων (ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015).  

Μια πιο αναλυτική προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από :

Αρίθ. Πρωτ. : ΔΕΑΦ Δ 1157368 ΕΞ 2017 /20.10.2017 της ΑΑΕΔΕ, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης με το σύστημα της παραγγελιοληψίας , από οντότητες – εκμεταλλευτές καταστημάτων, που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού». Για να δείτε την ΔΕΑΦ  Δ  1157368, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

A.Y.O. ΠΟΛ 1220/2012, του Υπ. Οικονομικών,  με θέμα «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ». Για να δείτε την ΠΟΛ 1220/2012, πατήστε εδώ.

small-question-sign

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015/26.10.2015 του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014)». Για να δείτε  την ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 banner epixiriseon sm