Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση πραγματοποιεί εισαγωγή ή εισαγωγές από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε) η εξόφλησή τους πρέπει υποχρεωτικά να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :

  1. Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό οίκου του εξωτερικού.

  2. Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει με μετρητά(χέρι με χέρι) και εκδοθεί Απόδειξη Είσπραξης ή Απόδειξη Πληρωμής αντίστοιχα, για να θεωρείται πραγματικό το γεγονός θα πρέπει σε αυτήν να επισυνάπτονται και τα παραστατικά που αποδεικνύουν τη μετάβαση του ατόμου που κατέβαλε ή που έλαβε τα χρήματα από το ένα κράτος στο άλλο. Δηλαδή εισιτήρια κ.λ.π.

Σε καμία περίπτωση εάν ο προμηθευτής μας (εξωτερικού) είναι και πελάτης δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός υπολοίπων.

Τα παραπάνω ισχύουν ανεξαρτήτου εάν οι αγορές που κάνατε από οίκο εξωτερικού, θα χρησιμοποιηθούν από την επιχείρησή σας για μεταπώληση (Αγορές), σαν πάγιο ή είναι δαπάνη σας.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ως άνω, πέραν των λοιπών κυρώσεων, το κόστος της εισαγωγής δεν εκπίπτει των κερδών της επιχείρησης.

Αν κάτι δεν σας έγινε απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε διευκρίνιση, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα πατώντας εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b