Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την ΠΟΛ 1216 του Υπ. Οικονομικών διευκρινίζονται θέματα για τον τρόπο εξόφλησης συναλλαγών. Τα βασικά σημεία τα οποία κατά την άποψή μας χρήζουν προσοχής είναι τα παρακάτω :

  • Δεν απαιτείται η εξόφληση μέσω τράπεζας σε μισθούς, ημερομίσθια προσωπικού, απολαβές μελών Δ.Σ. κλπ.

  • Όταν μία εξόφληση πρέπει να γίνει μέσω τράπεζας και η πληρωμή διενεργείται σε ημέρα και ώρα μη λειτουργίας των τραπεζών, δύναται τα χρήματα να καταβληθούν σε μετρητά, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση που τα εισέπραξε στο παραστατικό (απόδειξη είσπραξης) θα αναφέρει τον λόγο είσπραξης σε μετρητά (μη λειτουργία τράπεζας κλπ) και στη συνέχεια εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έκδοση του παραστατικού θα τα καταθέσει σε τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

  • Μέσω τράπεζας πρέπει να εξοφλούνται και τα παραστατικά αγορών ή δαπανών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση (ιδιώτες) έκδοσης στοιχείων του ΚΦΑΣ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Επισυνάπτουμε την ΠΟΛ 1216 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013», στην οποία έχουμε επισημάνει τα βασικά σημεία που χρήζουν προσοχής.

Για να δείτε την ΠΟΛ 1216, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b