Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  .

Η δαπάνη της μισθοδοσίας, για να αναγνωριστεί ως δαπάνη και να εκπέσει των κερδών, θα πρέπει  η εξόφλησή της είτε γίνει τμηματικά, είτε γίνει ολικά, να πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Ενδεικτικά , οι αποδοχές του μισθωτού πρέπει να καταβληθούν :

  • Με μεταφορά χρημάτων (e-banking) από τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού.

  • Με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού (έστω και αν στον τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, υπάρχουν και άλλοι συνδικαιούχοι).

  • Με ταχυδρομική επιταγή ή κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των ΕΛΤΑ.

  • Με τραπεζική επιταγή.

  • Με έκδοση επιταγής σε διαταγή μισθωτού.

Σε περίπτωση που μέρος των αποδοχών δεν εξοφληθεί με κάποιο από τα μέσα που παρατίθενται πιο πάνω, δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση το σύνολο της δαπάνης.
Τα ως άνω ισχύουν από την μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου 2017 και μετά.

Εξαιρετικά και μόνο για την μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2017, αν η επιχείρηση είχε προκαταβάλει με διαφορετικό τρόπο ποσό πριν τις 22/12/2016, ανεξαρτήτου τρόπου καταβολής, η δαπάνη αναγνωρίζεται.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΟΛ 1061/12-4-2017, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 4446/2016, που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1061/2017, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm