Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με απόφαση του ΙΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές των επιχειρήσεων από 1/8/2011 και μετά (για περιόδους απασχόλησης Ιουλίου 2011 και εφεξής) θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ (η πρότασή μας είναι να προτιμηθεί η πληρωμή μέσω Τραπεζών, από τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης).

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής :

  • Καταβολή εισφορών προαιρετικής ασφάλισης.

  • Εξόφληση οφειλής από καθυστερούμενες εισφορές κλπ.

  • Προκαταβολή εισφορών κατά την απογραφή ιδιωτικού οικοδομοτεχνικού έργου.

  • Καταβολή τρεχουσών εισφορών για οικοδομοτεχνικά έργα που έχουν απογραφεί έως 31/12/2001.

  • Καταβολή εισφορών ειδικών κατηγοριών απασχολούμενων που εξαιρούνται της υποχρέωσης υποβολής ΑΠΔ.

 

various-mini-banners2b