Φ.Π.Α.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1149/2015, η Pro rata ΦΠΑ υπολογίζεται στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2ου τριμήνου  για τα απλογραφικά βιβλία και στην περιοδική δήλωση 6ου μήνα για τα διπλογραφικά βιβλία, του επόμενου έτους από την χρήση που αφορά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της, καθορίζονται στην ΠΟΛ 1149/10-7-2015 του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν. 4321/2015».
Για να δείτε την ΠΟΛ 1149/2015, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b