Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε από το Υπ. Οικονομικών, η εγκύκλιος η οποία ορίζει τα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.
Να επισημάνουμε ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο στην περίπτωση που η συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης (Ε1,Ε2,Ε3) γίνεται από Λογιστή – Φοροτεχνικό, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1041, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 926/5-4-2016, με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2015, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή», στην οποία έχουμε υπογραμμίσει  τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

banner-idioton-sm  

banner-epixiriseon-sm