Σε τελικό ποσό – μικτή αξία, δηλαδή σε ποσό το οποίο εμπεριέχεται ο ΦΠΑ, για να βρούμε την καθαρή αξία και τον ΦΠΑ που εμπεριέχεται, κάνουμε τις παρακάτω πράξεις :

Λογιστικό γραφείο Αθήνα

Μικτή αξία διά 1, Συντελεστή ΦΠΑ, (π.χ. 1,24 ή 1,13 ή 1,06) = καθαρή αξία
Καθαρή αξία  Χ Συντελεστή ΦΠΑ = ποσό ΦΠΑ
Καθαρή αξία  +  ποσό ΦΠΑ  = Συνολική αξία

Παραδείγματα ανά συντελεστή ΦΠΑ

Παράδειγμα 1ο  – Συντελεστής ΦΠΑ 24%
Για τελικό ποσό  : 124,00 ευρώ
Α) Καθαρή αξία : 124,00 / 1,24 = 100,00
Β) Ποσό ΦΠΑ : 100,00 Χ 24% = 24,00
Γ) Συνολική αξία : 100,00 + 24,00 = 124,00

Παράδειγμα 2ο – Συντελεστής ΦΠΑ 13%
Για τελικό ποσό : 113,00 ευρώ
Α) Καθαρή αξία : 113,00 / 1,13 = 100,00
Β) Ποσό ΦΠΑ : 100,00 Χ 13% = 13,00
Γ) Συνολική αξία : 100,00 + 13,00 = 113,00

Παράδειγμα 3ο – Συντελεστής ΦΠΑ 6%
Για τελικό ποσό : 106,00 ευρώ
Α) Καθαρή αξία : 106,00 / 1,06 = 100,00
Β) Ποσό ΦΠΑ : 100,00 Χ 6% = 6,00
Γ) Συνολική αξία : 100,00 + 6,00 = 106,00

Ακολουθείστε την αντίστοιχη διαδικασία για κάθε συντελεστή ΦΠΑ (μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε νησιά).

banner-epixiriseon-sm
banner-idioton-sm