Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Για το θέμα υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των συζύγων, πλέον ισχύουν τα παρακάτω :

•    Σε περίπτωση χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Ενώ αν το εισόδημα των συζύγων είναι ίσο, προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα.

•    Σε περίπτωση χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων, το ποσό της ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης, δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 3.000,00 ευρώ για κάθε σύζυγο.

•    Σε περίπτωση χωριστής φορολογικής δήλωσης των συζύγων, για την κάλυψη των τεκμηρίων, του κάθε συζύγου, λαμβάνονται υπόψιν μόνο τα δικά του εισοδήματα.

•    Η δήλωση δύναται να υποβληθεί χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Ενώ πλέον, σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης: Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη καταβολής βαρύνει τον κάθε σύζυγο.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΟΛ 1241/28-12-2018, της ΑΕΔΕ, με θέμα : «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 54, 59 και 101 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α΄ 212).

Για να δείτε την ΠΟΛ 1241/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.   small question sign

 

banner epixiriseon sm

banner idioton sm