Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Οι λογιστές, φοροτεχνικοί, τα νομικά πρόσωπα που παρέχουν λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Οι μεσίτες ακινήτων που μεσολαβούν για συναλλαγές (είτε πρόκειται για αγορά, πώληση ή μίσθωση ακινήτου),οι έμποροι και όσοι αναλαμβάνουν την εκπληστηρίαση αντικειμένων.

Οι επιχειρήσεις εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, κοσμημάτων, ρολογιών.

Οι επιχειρήσεις εμπορίας χαλιών, γούνας, δερμάτινων ειδών – ενδυμάτων.

Καθώς και οι επιχειρήσεις εμπορίας επιβατικών αυτοκινήτων κλπ.

Στο εξής (οι επιχειρήσεις, καθώς και κάποιοι εκ των εργαζομένων σε αυτές), φέρουν μια σειρά από υποχρεώσεις και ευθύνες, ως προς τον έλεγχο και την κοινοποίηση στην ΑΑΔΕ, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΠΟΛ 1204/30-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α’ 139) – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας- και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε αυτές”.

Για να δείτε την ΠΟΛ 1204/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small question sign

  banner epixiriseon sm

 banner idioton sm