Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά παρέχουν κάθε μορφή υπηρεσίας προς τους πελάτες τους υποχρεούνται να έχουν αναρτήσει σε εμφανές  σημείο τιμοκατάλογο με την αμοιβή ανά παρεχόμενη υπηρεσία.

Σε περίπτωση μικτής επιχείρησης δηλαδή επιχείρησης που πέρα των άλλων δραστηριοτήτων παρέχει και υπηρεσίες, τα ως άνω ισχύουν για τις δραστηριότητες των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος σε υπηρεσίες που εκ των προτέρων δεν μπορεί να υπολογιστεί η τελική αμοιβή (π.χ. λόγω χρήσης υλικών, παράδειγμα ηλεκτρολογικές εργασίες μετά υλικών), πρέπει πριν την παροχή της υπηρεσίας να παρασχεθεί και η υπηρεσία εκτίμησης.  Δηλαδή να κατατεθεί (κατά την άποψή μας γραπτά ),  πριν την έναρξη των εργασιών εκτίμηση κόστους – τελικής αμοιβής.

Ειδική αναφορά  κάνει ο νόμος για ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, παιδικοί σταθμοί, επιχειρήσεις στάθμευσης κλπ, για τις οποίες πέρα των ως άνω θέτει επιπλέον υποχρεώσεις.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ : Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται στις 2.000,00 ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.

 

Από ποιο νόμο – απόφαση προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών;

Η υποχρέωση αυτή καταγράφεται στην απόφαση με Αρ. πρωτ. Α2-718/28-7-2014 (ενότητα 7.1, άρθρο 85), όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2090/31-7-2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Για να δείτε την απόφαση Αρ. πρωτ. Α2-718/28-7-2014, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

 various-mini-banners2b