Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

  • Από 1/2/2017 και μετά καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμής μέσω κάρτας, αρχικά σε ορισμένες δραστηριότητες – οι οποίες θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση του Υπ. Οικονομικών – και σταδιακά στο σύνολο των δραστηριοτήτων ανά την επικράτεια.
  • Από 1/2/2017 και μετά, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ μας πληροφορεί η λογιστική εταιρεία μας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 65 και 66, του νόμου 4446/22-12-2016, με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε τα άρθρα 65 και 66, του ν.4446/2016, στα οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ. small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm