Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικα – Ο λόγος μας   .

Οι δαπάνες βελτίωσης που πραγματοποίησε επιχείρηση σε μισθωμένο ακίνητο, εκπίπτουν (σημείωσή μας : υπό προϋποθέσεις) ισόποσα από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που διαρκεί η μίσθωση.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α 1755/10-7-2019, της ΑΑΔΕ με θέμα «Βελτιώσεις προσθήκες πάγιών που εκπέσθηκαν ως δαπάνες».

Για να δείτε την Α1755/2019, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ small question sign

banner epixiriseon sm