Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΚΑ με αρ.95/20-7-04, ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταχωρούν στο βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.

  2. Δεν επιτρέπεται στο βιβλίο να υπάρχουν κενές σειρές, να συμπληρώνετε τα στοιχεία για πάνω από έναν εργαζόμενο σε κάθε σειρά, να χρησιμοποιείται διορθωτικό (blanco) ή σβήστρα σε καταχωρημένα στοιχεία.

  3. Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει υποκατάστημα-τα και εργαζόμενο που προσελήφθη και καταχωρηθεί στο βιβλίο του κεντρικού και μετακινείται για εργασία στο υποκατάστημα, τότε καταχωρείται και στο βιβλίο του υποκαταστήματος.

  4. Σε περίπτωση απώλειας του βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, καταλογίζεται παράβαση μη καταχώρησης, για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης, ανεξαρτήτως εάν εξακριβωμένα, στο παρελθόν έχουν καταχωρηθεί σε αυτό.

  5. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής φύλλου ή φύλλων του βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, ως μη καταχωρημένοι θεωρούνται όσοι βρίσκονται κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση και δεν έχουν καταχωρηθεί σε προηγούμενη ή επόμενη σελίδα αυτού.

  6. Εάν κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου δεν τεθεί το βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού στη διάθεση του ελέγχου, τότε ως μη καταχωρημένοι στο ειδικό βιβλίο θεωρούνται όλοι οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν απασχολημένοι κατά τον έλεγχο.

  7. Το πρόστιμο που επιβάλλεται από το ΙΚΑ για κάθε ακαταχώρητο εργαζόμενο (από 12/2/2004 και μετά) ανέρχεται σε 500,00 ευρώ.

various-mini-banners2b