Η Τεχνολογιστική για τη διαρκή και επιστημονική κατάρτιση του προσωπικού και των συνεργατών της, διατηρεί στα γραφεία της βιβλιοθήκη με τους τίτλους βιβλίων που βρίσκονται μέσα στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο.

Μια βιβλιοθήκη η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς από νέους τίτλους βιβλίων σύμφωνα με τις ανάγκες που δημιουργούνται.

Πέρα του προσωπικού και των συνεργατών μας, παρέχουμε τη δυνατότητα μελέτης των βιβλίων στον χώρο μας και σε πελάτες, σε συναδέλφους – λογιστές, καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.

Αν λοιπόν επιθυμείτε τη μελέτη κάποιου εκ των βιβλίων της Τεχνολογιστικής, μπορείτε να το κάνετε κάθε Παρασκευή κατά τις ώρες 14:00 – 16:00, αφού πριν επικοινωνήσετε τηλεφωνικά ή με email με τη Γραμματεία και προγραμματίσετε – επικυρώσετε την ημερομηνία – ώρα επίσκεψής σας.

Για να δείτε τους τίτλους των βιβλίων πατήστε στο αρχείο που ακολουθεί:

Bιβλιοθήκη Τεχνολογιστικής