Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις , ο τρόπος, καθώς και η χρονική διάρκεια λήξης, για λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω καθορίζονται στην απόφαση του Υπ. Εργασίας, της 15/11/2017 με Αρ. Πρωτ: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/149270, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα».

Για να δείτε την ως άνω απόφαση, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.