Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Το χρησιδάνειο αφορά μία σύμβαση, η οποία έχει διάρκεια και φέρει ως κύριο χαρακτηριστικό, την παροχή ενός υλικού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, το οποίο υλικό στοιχείο όμως κατά την λήξη της σύμβασης θα πρέπει να επιστραφεί.  

Το αντικείμενο του χρησιδανείου μπορεί να είναι κάποιο υλικό στοιχείο (κινητό ή ακίνητο),σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να είναι κάποιο δικαίωμα.    

Σύμφωνα με τα άρθρα 810, 821 του Αστικού Κώδικα, με τη σύμβαση του χρησιδανείου ο ένας εκ των  συμβαλλομένων παραχωρεί στον άλλο τη χρήση του υλικού στοιχείου και ο δεύτερος φέρει την  υποχρέωση να αποδώσει το υλικό στοιχείο κατά την λήξη της σύμβασης. (Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 416/2010).  

Οι γραπτές συμβάσεις χρησιδανείου υπάγονται στις γενικές διατάξεις του Κώδικα τελών χαρτοσήμου (άρθρο13 παρ. 1, άρθρο 15 παρ. 1) και υπόκεινται σε χαρτόσημο.

Τέλος, το Χρησιδάνειο όταν γίνετε με γραπτή σύμβαση – που ως συνήθως μόνο έτσι γίνετε – (κατά την άποψή μας), δημιουργεί την υποχρέωση κοινοποίησης του στο taxis με την «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8 ν. 1882/90».

Για κάθε σύμβαση χρησιδανείου, αποδίδεται χαρτόσημο.
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από Δ.Ο.Υ. , ο υπολογισμός του χαρτοσήμου γίνεται στο αποτέλεσμα της πράξης : αξία παγίου Χ 1 / 20 Χ έτη μίσθωσης Χ 2,4%.

 

banner-epixiriseon-sm