Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Ως εργατικό ατύχημα, χαρακτηρίζεται το ατύχημα που συμβαίνει εντός του χώρου και του χρόνου εργασίας ενός εργαζόμενου.

Επίσης σε ειδικές περιπτώσεις, εργατικό ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί και το ατύχημα που συμβαίνει εκτός χρόνου και χώρου εργασίας.

Για παράδειγμα εργατικό ατύχημα μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ενδεχόμενο ατύχημα (τροχαίο ή μη) κατά την διαδρομή του εργαζόμενου από και πρός τον χώρο εργασίας του.

Το εργατικό ατύχημα πρέπει να αναγγελθεί στο ΙΚΑ μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες απο την ημέρα του συμβάντος.

Αν ο εργαζόμενος νοσηλευτεί για εργατικό ατύχημα σε νοσοκομείο, ανεξαρτήτα αν αυτό είναι Δημόσιο ή ιδιωτικό, έχει ή δεν έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, ο χρόνος αναγγελίας είναι επίσης οι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, όμως ως πρώτη ημέρα θεωρείται αυτή της εξόδου του εργαζόμενου απο το νοσοκομείο.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2