Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής όταν κατά την εκτέλεση της εργασίας οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα για την μεταφορά ή διανομή προϊόντων ή αντικειμένων, ο εργοδότης φέρει τις παρακάτω υποχρεώσεις :

1. Λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την συντήρηση των οχημάτων, προκειμένου να διασφαλίζουν την υγεία των εργαζομένων που τα χρησιμοποιούν.
2. Εφοδιάζει τους εργαζόμενους με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την χρήση τους (κράνος κλπ.).
3. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι να διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες και όταν απαιτείται γραπτές οδηγίες σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας.
4. Με απόφαση που θα εκδώσει ο Υπουργός Εργασίας, θα καθορίζονται τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα.
5. Τα προβλεπόμενα μέτρα, για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.
6. Όταν εργαζόμενοι χρησιμοποιούν δικής τους ιδιοκτησίας μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα, ο εργοδότης τους καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος, η οποία ισούται με το 15% του νόμιμα κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 56 , του Νόμου 4611/2019, ΦΕΚ 73/17-5-2019.

Για να δείτε το άρθρο 56/4611-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.