Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

  1. Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.

  2. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος :  Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου ή άλλη τεκμηριωμένα γενικά αποδεκτή μέθοδο. Η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν επιτρέπεται.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 20 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.)

Για να δείτε το άρθρο 20 του Ν. 4308/2014, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b