Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Από τις συνενώσεις επικουρικών ταμείων προέκυψε το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Το νέο ταμείο «στερείτε» δεδομένων και για το λόγο αυτό μεταφέρει την υποχρέωση συγκέντρωσής τους στις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό.

Έτσι, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχόλησαν ή απασχολούν μισθωτούς οι οποίοι υπάγονται στο ΕΤΕΑ υποχρεούνται έως 31/8/2014 να αποστείλουν σε αυτό τις καταστάσεις μισθοδοσίας, καθώς και τις αποδείξεις πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, έως και της μισθοδοσίας περιόδου Νοεμβρίου 2013.

Δεν ορίζεται από ποια μισθοδοσία και μετά πρέπει να σταλούν, ούτε ορίζονται «επιπτώσεις – κυρώσεις» σε περίπτωση μη αποστολής.
Η άποψή μας είναι ότι σε περίπτωση που δεν σταλούν τα στοιχεία που ζητούνται, ενδέχεται μελλοντικές συναλλαγές της επιχείρησης με το ταμείο να μην μπορούν να ολοκληρωθούν.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) με Αρ. πρωτ.
18754/76633/011 της 12/03/2014, έως 31/8/2014 όλοι οι εργοδότες που απασχόλησαν ή απασχολούν μισθωτούς που υπάγονταν (πριν την ίδρυση του ΕΤΕΑ) στην ασφάλιση των (επικουρικών ταμείων) οργανισμών ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ (νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ), καλούνται να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ σε ηλεκτρονική μορφή τις μισθολογικές καταστάσεις καθώς και τις καταβολές των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) περιόδου έως και 30/11/2013.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ

small-question-sign

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΕΤΕΑ για την παράταση υποβολής πατήστε εδώ

small-question-sign

various-mini-banners2b