Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Μέχρι και την 9/12/2014 ο εργοδότης για κάθε τροποποίηση ημερών και ωρών εργασίας του προσωπικού του, έφερε την υποχρέωση (πριν την πραγματοποίηση τους) να τις καταχωρεί στο «Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών».

Από 10/12/2014 και εφεξής κάθε τροποποίηση η οποία αφορά τις ημέρες ή τις ώρες εργασίας του προσωπικού, θα πρέπει να κοινοποιείται ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Ενώ η υποχρέωση τήρησης του «Ειδικού Βιβλίου Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών», συνεχίζει να υφίσταται για την καταχώρηση της όποιας υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού.

Πληροφοριακά αναφέρουμε, ότι συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο «ΕΡΓΑΝΗ» εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του κάθε μήνα για το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν ανά εργαζόμενο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο  με Αρ. Πρ. 46755/847 της 11.12.2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο  με Αρ. Πρ. 46923/71 της 11.12.2014 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b