Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

 

Έως πρόσφατα όταν ένας «νέος» ασφαλισμένος είχε υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (λόγω παράλληλης παροχής μισθωτής εργασίας) και διέθετε ατομική επιχείρηση ή συμμετείχε σε εταιρεία, για να του χορηγηθεί  απαλλαγή ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ, έπρεπε να πάρει βεβαίωση ασφάλισης από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στη συνέχεια να την κοινοποιήσει  σε ΟΑΕΕ προκειμένου να ισχύσει η απαλλαγή ασφάλισης για το τρέχον έτος.
Η διαδικασία αυτή, κατάθεσης της βεβαίωσης ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στον ΟΑΕΕ μία φορά το χρόνο, ίσχυε μέχρι και τις αρχές του 2014.

Στο εξής, η βεβαίωση αυτή θα έχει ισχύ ενός εξαμήνου. Συνεπώς ο ασφαλισμένος για του χορηγηθεί από τον ΟΑΕΕ η εξαίρεση ασφάλισης, θα πρέπει ανά εξάμηνο να λαμβάνει την προβλεπόμενη βεβαίωση ασφάλισης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να την καταθέτει στο υποκατάστημα του ΟΑΕΕ που υπάγεται.

Σε περίπτωση μη προσκόμισής της ο ΟΑΕΕ από τον μήνα μη τήρησης της υποχρέωσης και μετά θα επιβάλει ασφαλιστικές εισφορές στον ασφαλισμένο.

Συμπληρωματικά των ως άνω αναφέρουμε ότι στο εξής ο νέος ασφαλισμένος ο οποίος είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και επιθυμεί να λάβει απαλλαγή ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ, για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον κατά 25 ημέρες εργασίας ανά μήνα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με την εγκύκλιο 16/10-6-2014 με αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ14/5/825151, του Υπουργείου Εργασίας Κ.Α. & Πρόνοιας με θέμα «Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014». Με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας Φ. 10035/10108/481/15-5-2014 και Φ. 80000/ΟΙΚ.10454/500/28-5-2014.

Για να δείτε την εγκύκλιο 16 του Υπουργείου Εργασίας πατήστε εδώ.

.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2