Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών η λειτουργία φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού ο οποίος δεν λειτουργεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές (π.χ. δεν έχει αναβαθμιστεί ώστε να διαβιβάζει τα δεδομένα στην ΑΑΔΕ) επιφέρει 500,00 ευρώ εφάπαξ πρόστιμο σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Η ΠΟΛ 1195/2018, για τα πρατήρια καυσίμων και η ΠΟΛ 1166/2018 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, καταγράφουν τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές αναβάθμισης λογισμικού φορολογικού μηχανισμού.

Πέρα του ως άνω προστίμου η λειτουργία των ηλεκτρονικών τιμολογίων – βιβλίων, είναι ένας ακόμα λόγος που επιβάλει την αναβάθμιση προκειμένου οι επιχειρήσεις που τον λειτουργούν να είναι σε θέση να ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα και ορθά τις υποχρεώσεις τους.

Πρότασή μας, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό, να επικοινωνήσουν με την εταιρεία που τους τον έχει προμηθεύσει, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η σχετική νομοθεσία.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να δείτε την ΠΟΛ 1195/31-10-2018, με θέμα «Προδιαγραφές αναβάθμισης – ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.», η οποία αφορά τα πρατήρια υγρών καυσίμων, πατήστε εδώ. small question sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1166/24-8-2018, με θέμα «Τεχνικές  προδιαγραφές πρωτοκόλλου  επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για  την  διαβίβαση  δεδομένων  στο  πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ», η οποία αφορά τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, πατήστε εδώ. small question sign

 

banner epixiriseon sm