Συνεργαζόμαστε με Νομικούς Συμβούλους, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να παρέχουν
υπηρεσίες Εταιρικού Δικαίου, Εργατικού Δικαίου, Συντάξεων σε επιχειρήσεις και ιδιώτες
αντίστοιχα.

Ακολουθεί μερική καταγραφή σχετικών υπηρεσιών:

  • Σύνταξη Ιδιωτικών Συμφωνητικών.
  • Σύνταξη Καταστατικών Εταιριών.
  • Παράσταση σε Φορολογικά Δικαστήρια.
  • Απαντήσεις και χειρισμός σε θέματα Συντάξεων.
  • Υπολογισμός Συντάξεων, λοιπά Συνταξιοδοτικά θέματα.
  • Έκδοση Συντάξεων.
  • Σύνταξη Ορών Σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.
  • Εκπροσώπηση Επιχειρήσεων και Ιδιωτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες για Εργατικά, Ασφαλιστικά θέματα.