Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων έτους 2015

Σας καταθέτουμε, ανά μήνα, τον συντελεστή – ποσοστό Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων έτους 2015, καθώς και τον Τιμάριθμο του αντίστοιχου μήνα.Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr). Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι σχετική πληροφόρηση μπορείτε να έχετε και από την αυτόματη τηλεφωνική γραμμή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τηλέφωνο 210-4852142. Για να δείτε τον πίνακα με…

small-question-sign

Έκδοση παραστατικού διακίνησης

Συνοπτικά. Ο λόγος μας . Από 1/1/2015 και εφεξής σε κάθε περίπτωση που η διακίνηση δεν συνοδεύεται από παραστατικό πώλησης, θα πρέπει να συνοδεύεται από δελτίο αποστολής. Επομένως, για κάθε διακίνηση εμπορευμάτων ή υλικών αγαθών που κάνει μια επιχείρηση, αν δεν συνοδεύεται από παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο πώλησης ή απόδειξη λιανικής πώλησης) θα πρέπει να εκδώσει…