Λίστα με ΚΑΔ – Παράταση βεβαιωμένων οφειλών και ΦΠΑ – Δημοσίευση στο ΦΕΚ. Αποφάσεις 1053 και 1054/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ  οι αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών  για την παράταση των βεβαιωμένων οφειλών και του ΦΠΑ στην φορολογική διοίκηση, καθώς και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται από τον Κορωνοϊό. Στο ΦΕΚ καταγράφονται η απόφαση Α.1053/2020 και Α.1054/2020. Σας καταγράφουμε τι προβλέπεται ανά απόφαση. Η απόφαση Α.1053/2020 προβλέπει αναλυτικά…

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.03.2020 Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ της 20/3/2020, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα παρακάτω : Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας (Άρθρο πρώτο)  1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:  «50. Μάσκες προστασίας και γάντια…

Έντυπα μετακίνησης πολιτών σε απαγόρευση κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για την κυκλοφορία των πολιτών κατά την περίοδο απαγόρευσης κυκλοφορίας, ορίζονται δύο έντυπα, όπως αυτά αναρτήθηκαν στο site https://forma.gov.gr/. Βεβαίωση κίνησης τύπου Α Η βεβαίωση αυτή, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη…