Νέοι ΚΑΔ, μέτρα Απριλίου – Νέες αποφάσεις Υπ. Οικονομικών

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020, από το Υπ. Οικονομικών, υπογράφηκαν 4 νέες αποφάσεις. Σας καταθέτουμε τον αριθμό, καθώς και τα βασικά σημεία της κάθε απόφασης. Με την απόφαση Α.1072/2020, της 3/4/2020, ισχύουν τα παρακάτω : Παρατείνονται μέχρι και την 31.8.2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό,…

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ μη μισθωτών. Περιέχει έκπτωση 25%, καταβολή σε δόσεις για τους πληττόμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια μη μισθωτών στον Ε.Φ.Κ.Α. για τον μήνα Φεβρουάριο 2020. Επισημαίνουμε, ότι με βάση το ειδοποιητήριο οι ασφαλισμένοι έχουν τις εξής επιλογές: Να πληρώσουν την εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία. Να πληρώσουν την εισφορά του 2/2020 μειωμένη κατά 25% εφόσον έχουν εξοφλήσει ή εξοφλήσουν μέχρι 10/4 την…

Πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δικαιούχοι του προγράμματος, είναι οι: επιστήμονες όλης της Επικράτειας που εντάσσονται στους κάτωθι έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους: α)οικονομολόγοι/λογιστές, β) μηχανικοί, γ)δικηγόροι ανεξάρτητοι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, δ)ιατροί, ε)εκπαιδευτικοί, στ)ερευνητές. Οι ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους παραπάνω κλάδους, όπως αναλυτικά οι ΚΑΔ αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα στο παράρτημα Χ,…

Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων για εργασία από απόσταση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Οι εργοδότες που, έως τις 10/4/2020, με δυνατότητα παράτασης (σε περίπτωση παράτασης των έκτακτων και προσωρινών μέτρων), καθορίσουν, με απόφασή τους ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον, προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση, τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν, μέχρι…

Επιταγές – Αναστολή ημερομηνίας πληρωμής – ενέργειες

Οι εκδότες επιταγών, που πληρούν τις προϋποθέσεις και θέλουν την «προστασία/ αναστολή πληρωμής», πρέπει να γνωρίζουν ότι : Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας, 7.4.2020 μεσάνυχτα, δεν θα είναι εφικτή καμία δήλωση και άρα δεν θα υπάρχει «προστασία/αναστολή πληρωμής» . Αφορά επιταγές κλπ αξιόγραφα που οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής είναι από τις 30/3/2020…

Επιστρεπτέα προκαταβολή – προσωρινό μέτρο ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Πρόκειται για χρήματα που θα δοθούν σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά και απασχολούν έμμισθο προσωπικό έναν έως πεντακόσιους εργαζόμενους, τα οποία στην πλειοψηφία τους θα επιστραφούν ενώ ένα μέρος εξ αυτών δεν θα επιστραφεί. Το ποσό – ποσοστό της προκαταβολής που θα επιστραφεί, δεν έχει οριστεί ακόμα. Σε πρώτη φάση…