λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Μηνιαίες υποχρεώσεις Λογιστηρίου – Μαΐου 2020

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα. Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Μαΐου 2020, πατήστε εδώ.

λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Άδεια Ειδικού Σκοπού, απόφαση για μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, τρόπος και διαδικασία πληρωμής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με την ΚΥΑ της 6/5/20, γίνεται χειρισμός σε θέματα: Υποχρέωσης κάλυψης άδειας ειδικού σκοπού και ασφαλιστικών εισφορών, Προσδιορισμού του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού, Διαδικασίας πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού, και σε Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω…