Παρατείνεται η απόσυρση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την απόσυρση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ) και η νέα ημερομηνία είναι η 31 Ιουλίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α.1100 (δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1751) της 7-5-2020 και…

Ηλεκτρονικές συναλλαγές ασφαλισμένων με e-ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Βάσει της ΚΥΑ 17535/Δ1.6002, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές των ασφαλισμένων στο ΕΦΚΑ συνοψίζονται στη βεβαίωση υποβολής Απογραφικής Δήλωσης, στη βεβαίωση για μεταβολή δραστηριότητας, στη βεβαίωση εγγραφής, στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στην υποβολή Απογραφικού, στην έκδοση αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κλπ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ…