Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων – εξόδων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση του ΣΛΟΤ, οι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, δεν υποχρεούνται σε καταχώρηση εγγραφής σε αυτά του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Σας καταθέτουμε ως έχει την απόφαση του ΣΛΟΤ. Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.:…

Απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και χώρων συνάθροισης κοινού από 25.5.2020 έως και 31.5.2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, για το χρονικό διάστημα από 25.5.2020 έως και 31.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση ΔΙα/ΓΠ.οικ. 32008 της 23.5.2020, με θέμα…

Νόμος για τις Ειδικές μορφές τουρισμού και για την τουριστική ανάπτυξη

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε ο νόμος, με τις διατάξεις σχετικά με τις ειδικές μορφές τουρισμού και για την τουριστική ανάπτυξη. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το νόμο 4688, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 101, της 24/5/2020, με θέμα “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και…