Νόμος 4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοιού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’90) και άλλες διατάξεις

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Τα βασικά σημεία του νόμου, είναι τα παρακάτω: 1) Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020 (Άρθρο 3)Επεκτείνεται η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), πουπαρέχεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω Κορωνοϊού και στις εμπρόθεσμα καταβαλλόμενεςδόσεις βεβαιωμένων οφειλών και…

Οδηγίες για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 7/6/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα απόφαση, δίνονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων για προληπτικούς λόγους, για το χρονικό διάστημα από 1/6/2020 έως και 7/6/2020, προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.…

Διευκρινίσεις για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού μετά και την επαναλειτουργία των σχολείων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με νέα εγκύκλιο δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους δημοσίους υπαλλήλους μετά και την επαναλειτουργία των σχολείων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 της 29/5/2020, με θέμα “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της…

Υγειονομικά πρωτόκολλα Τουριστικών Επιχειρήσεων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία θεσπίζονται τα ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού, καθώς και το Σήμα Πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά…

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού από 1η έως 7 Ιουνίου

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από 1η έως και τις 7 Ιουνίου, ανακοινώθηκαν οι κανόνες λειτουργίας και η τήρηση αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους συνάθροισης κοινού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως…