Προαναγγέλλονται εκ νέου οι τροποποιήσεις ωραρίου, υπερωρίες κλπ. των εργαζομένων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20788/610 – ΦΕΚ Β’ 2083/30-5-2020 ΚΥΑ, παρατείνεται μέχρι 16/6/2020, η αναστολή υποχρέωσης του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, υπερωριακή απασχόληση, πριν την πραγματοποίησή τους. Από 16/6/2020 επανέρχεται η…

Έναρξη ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών, η ψηφιακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, θα ξεκινήσει εντός του 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Δείτε το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών παρακάτω : “Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος και…

Παράταση υποβολών στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”, προκειμένου ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 17:00, και μέχρι εξαντλήσεως…

Δήλωση ιδιοκτητών ακινήτων, των οποίων το ενοίκιο μειώθηκε έως 22.6.2020 – νέοι κανόνες στα μισθωτήρια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Α.1139 της…

Έντυπο για πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Αλλαγές σε έντυπα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημιουργείται νέο έντυπο για το πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και επέρχονται μια σειρά από αλλαγές ως προς την υποχρέωση του εργοδότη ως προς το ΕΡΓΑΝΗ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. 22804/Δ1.7772 της 12/6/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β’ 3520)…

Πρόγραμμα ενίσχυσης απασχόλησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. με το πλαίσιο εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». Σκοπός και αντικείμενο του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» Σκοπός του Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» είναι η παροχή στήριξης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, στους εργαζόμενους επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.…

λογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια

Νέα επιστρεπτέα προκαταβολή

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Έως της 22/6/20, μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι επιχειρήσεις για την νέα επιστρεπτέα προκαταβολή. Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα, με τίτλο: «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι κάτωθι επιχειρήσεις, οι οποίες…