Συμπληρωματικές διευκρινίσεις για εποχιακούς εργαζόμενους

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από το Υπουργείο Εργασίας, δόθηκαν επιπλέον διευκρινήσεις για εποχιακούς εργαζόμενους. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, με Αρ. Πρωτ.: οικ. 27963/853, της 8/7/2020, με θέμα “Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή…

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη-εργαζόμενου από 1/6/20 – Οδηγίες από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δόθηκαν επιπλέον οδηγίες από τον ΕΦΚΑ για την από 1/6/20 μείωση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου στην περίπτωση απασχολούμενων με πλήρη απασχόληση. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο 31 του ΕΦΚΑ, της 8/7/2020, με θέμα “Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη…

Νέοι κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων από 7/7-12/7/20

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε νέα απόφαση η οποία καταγράφει τους Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887, της 7/7/2020, με θέμα “Κανόνες…