Υποχρέωση αναγραφής σε τιμολόγια της ονομασίας του εμπορικού σήματος εμπορευμάτων ή υπηρεσιών της επιχείρησης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η αναγραφή στα εκδιδόμενα τιμολόγια της επιχείρησης της προέλευσης, της επωνυμίας του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και της ονομασίας του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 16 του νόμου 4712/2020, όπως…

Νέες φορολογικές διατάξεις με το Νόμο 4712/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με τον νέο νόμο 4712/2020, ορίζονται νέες σημαντικές διατάξεις φορολογικού ενδιαφέροντος, ποικίλων θεμάτων. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το Νόμο 4712, της 29/7/2020, με θέμα “ Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία…