λογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Για να δείτε την…

Νέα μέτρα προστασίας και κανόνες τήρησης αποστάσεων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ανακοινώθηκαν νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και νέα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020, με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα…