λογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές – τεκμαρτά ημερομίσθια.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από τον ΕΦΚΑ δόθηκαν διευκρινήσεις, σχετικά με την υπαγωγή αλλά και την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Ακολουθεί αναλυτικά το Γενικό έγγραφο, όπως αυτό δημοσιεύτηκε στο e- ΕΦΚΑ: Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία…

Τεχνολογιστική | λογιστικα

Νέο ωράριο λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με Δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι από 23/11/2020 οι Δ.Ο.Υ. κατά τις εργάσιμες ημέρες οι Δ.Ο.Υ. θα παραμένουν ανοιχτές για το κοινό έως τις 17:00 καθημερινά. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Για να δείτε το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

λογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Νέες οδηγίες για δηλώσεις αναστολών Νοεμβρίου.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας, δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες – διευκρινήσεις, για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Νοέμβριο 2020. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Για να δείτε τις συμπληρωματικές οδηγίες πατήστε εδώ.