λογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

myData Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ η οποία καθορίζει την διαδικασία και τον τρόπο υποβολής των δηλώσεων της αποκλειστικής χρήσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου και της αποδοχής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την…

λογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Παράταση τηλεργασίας, έως και την 31/12/2020.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνεται ως και την 31/12/2020 η τηλεργασία σε ποσοστό 50% καθώς και η προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων κατά την έναρξη και λήξη του, με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός δίωρου, να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα, του…

λογιστικο γραφειο | ιδρυση αε

Νόμος 4756/2020 – Αλλαγές σε εργασιακά, ασφαλιστικά.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σημαντικές αλλαγές επέρχονται σε εργατικά και ασφαλιστικά με κύρια την μείωση από 1/1/21, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1.6.2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων…

λογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Αναστολές συμβάσεων εργασίας Νοεμβρίου.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (οικ. 48713/1232/2020) σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Αρ. οικ. 48713/1232/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5246/26-11-2020 με θέμα ”Αναστολή συμβάσεων εργασίας…