λογιστικο γραφειο | φοροτεχνικα γραφεια

Υποβολή εντύπων για απολογιστικές εκθέσεις ΙΓΕΕ και ΕΠΑ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με την Απόφαση Αριθμ. οικ.45675/1393 δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ) και ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Ακολουθούν οι προθεσμίες, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στην Απόφαση: 45675/1393/13-11-2020 Ηλεκτρονική υποβολή των εκθέσεων δραστηριότητας των Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) και…