λογιστικο γραφειο | λογιστικη εταιρεια

Η απόφαση για ενίσχυση των επιστημόνων.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Καθορίστηκαν τα κριτήρια, προϋποθέσεις κλπ. Θέματα για την ενίσχυσή των επιστημόνων. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ.5629/22, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 450/ 5-2-2021 με θέμα ”Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε…

λογιστικο γραφειο | φορολογικός αντιπρόσωπος

Νόμος 4772/2021 – Μείωση ενοικίων, ρύθμιση για τις επιταγές και άλλες φορολογικές διατάξεις.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4772/2021 “Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. “ Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο 4772, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο…