Βεβαιώσεις κίνησης από 1/3/21 – Προθεσμίες για αναστολές, ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, κλπ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από τη Δευτέρα 1/3/2021 οι εργοδότες υποχρεούνται να έχουν εφοδιάσει τους εργαζόμενούς τους με νέες βεβαιώσεις κίνησης για την εκτέλεση της εργασίας τους, οι οποίες μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος κατά ανώτατο όριο έως και τη Δευτέρα 8/3/2021. Από την Τρίτη  9/3/2021 οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χορηγήσουν εκ νέου βεβαιώσεις…

Η απόφαση με τα νέα μέτρα που ισχύουν από 1.3.2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από  τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 793/27-2-2021…

Παράταση πληρωμής τελών κυκλοφορίας, κατάθεσης πινακίδων.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με την απόφαση  Α.1041/2021, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, προβλέπονται τα παρακάτω: 1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει κατά παράταση, την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021, παρατείνεται έως και την 1η Μαρτίου 2021. Η ολιγοήμερη αυτή παράταση καταλαμβάνει και…

Μείωση μισθωμάτων (και υποκαταστημάτων) Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που τροποποιεί την αρχική απόφαση για τον προσδιορισμό των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 όπως μας ενημερώνει η λογιστική εταιρεία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου…