λογιστικο γραφειο | ζητειται λογιστης

Ημερομηνία κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων – έκπτωση 3%.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών, στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν – εξοφληθούν (ως προς το χρεωστικό ποσό φόρου που θα προκύψει) έως και τις 28/7/2021, θα υπάρχει έκπτωση φόρου 3%. Η έκπτωση 3% ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον της έκπτωσης του 3% προβλέπονται και μια…