Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σας καταθέτουμε ως έχει το σημερινό Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών με τα νέα μέτρα στήριξης Επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από μία από τις λογιστικες εταιρειες την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ. Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου…