Νέα ΚΥΑ για μετακινήσεις έως 10/5/2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση  με τα έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυκλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 10 /5/ 2021 και ώρα 6:00. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από…