Χαρακτηρισμός επιχείρησης ως προβληματική – Ζητήματα εφαρμογής

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Για τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε το μέγεθος της επιχείρησης. Κατόπιν γίνεται ο έλεγχος των κριτηρίων που θέτει ο Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (ΓΑΚ) (άρθρο 2 σημείο 18), προκειμένου μα καθοριστεί ότι η εξεταζόμενη επιχείρηση ΔΕΝ είναι προβληματική. Υπό προϋποθέσεις οι ατομικές επιχειρήσεις, εξαιρούνται μέρους…

λογιστικο γραφειο | λογιστες

Αναστολές Απριλίου – Απόφαση.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Απρίλιο 2021 όπως πληροφορούμαστε από μία από τις λογιστικες εταιρειες αθηνα την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ. Μια πιο…

Τεχνολογιστική | λογιστικα

Προϋποθέσεις, ημερομηνία Επιστρεπτέα προκαταβολή 7.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση η οποία ορίζει την διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτεα προκαταβολη σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου COVID-19. Η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης είναι έως 10/5/2021 όπως μας ενημερώνει η…