λογιστικο γραφειο | φοροτεχνικο γραφειο

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής οι εργοδότες θα πρέπει να αναρτούν στο ΕΡΓΑΝΗ δήλωση με τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό διάστημα της εβδομάδας αναφοράς. α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην πρώτη εβδομάδα αναφοράς, β) οι…