small-question-sign

Η Νομοθεσία για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας . Οι σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και πριν της λήψης του πτυχίου τους υποχρεούνται σε εξάμηνη πρακτική άσκηση (Π.Α.) στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η επιχείρηση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η Π.Α., καταβάλει στον ασκούμενο μηνιαίες αποδοχές ίσες με 25 ημερομίσθια (του κατώτερου ημερομισθίου) ανειδίκευτου…