Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών – Διαχειριστών Εταιρειών

Συνοπτικά –  ο λόγος μας Καθορίστηκε (όχι με σαφήνεια κατά την άποψή μας) από το Υπ. Εργασίας ο τρόπος απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών σε αμοιβές διαχειριστών εταιρειών με νομική μορφή Ε.Ε., Ο.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε.   Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή  μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Δ.15/Δ’ /619/15 της 13/4/2018 του…