Μηνιαίες υποχρεώσεις Λογιστηρίου – Δεκεμβρίου 2019

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές υποχρεώσεις που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα. Για να δείτε τις υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2019, πατήστε εδώ.

Αμειβόμενοι με Τίτλο κτήσης – Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Διευκρινήσεις από ΕΦΚΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο εξής εάν κατά την εγγραφή/επανεγγραφή κάποιου στον ΕΦΚΑ προκύπτει άσκηση δραστηριότητας αμειβόμενης με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 οι αναλογούσες εισφορές δεν θα αναζητούνται. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν  από το έγγραφο του ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ./362/1401448/2019, με θέμα  «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)…