Αφανή εταιρεία – Μη καταχώρηση σε ΓΕΜΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρείται στο ΓΕΜΗ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν, από την ΔΕΛ Ε 1153223 ΕΞ 2019/6-11-2019, της ΑΑΔΕ, με θέμα «Η αφανής εταιρεία δεν έχει νομική προσωπικότητα και δεν καταχωρίζεται στο ΓΕΜΗ». Για να δείτε την ΔΕΛ…